✘ Woordschilder

Polyamorie

Betekenis Polyamorie (van het Griekse πολύ poly, “veel, meerdere”, en Latijnse amor, “liefde“) staat voor een levenswijzewaarin men open staat voor het gelijktijdig hebben van meer dan één liefdesrelatie, waarbij ook ruimte is...

Lees meer

Hoop

Betekenis Zelfstandig naamwoord hoop (de ~)wens dat er iets gunstigs gebeurt“hoop krijgen”hoopiemand op je altijd kunt rekenen; iem. op wie men vertrouwen kan; iets dat bescherming biedt“hoop in bange dagen”Synoniemen: toeverlaat, toevluchthoopeen weg die toegang...

Lees meer

Verslagen

Betekenis Bijvoeglijk naamwoord verslagenmismoedig; moedeloos; mistroostig; troosteloosSynoniemen: moedeloos, defaitistisch, mismoedig, mistroostig, ontmoedigd Voorbeeldzinnen Onze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.Het verslagen Griekenland overwon zijn...

Lees meer

Ontdaan

Betekenis Bijvoeglijk naamwoord ontdaanin hoge mate verbaasd“de familie was erg ontdaan over de dood van de hond”Synoniemen: onthutst, besodemieterd, ontredderd, ontsteld, verbijsterd, ontzet Voorbeeldzinnen Ze is ontdaan.Ontdaan van de kopVers, ontdaan van...

Lees meer

Ontredderd

Betekenis Bijvoeglijk naamwoord ontredderderg in de war“een ontredderd land”Synoniemen: desolaatontredderdin hoge mate verbaasdSynoniemen: onthutst, besodemieterd, ontdaan, ontsteld, verbijsterd, ontzet

Lees meer

Melancholie

Betekenis Zelfstandig naamwoord melancholie (de ~)zwaarmoedigheid; bedroefdheid om voorbije zakenSynoniemen: weemoed Voorbeeldzinnen Bach slaagde erin muziek in pure melancholie om te zetten.

Lees meer

Ongelofeloos

Betekenis Bijvoeglijk naamwoord ongelofeloosgrote verwondering wekkendSynoniemen: wonderbaarlijk, miraculeus, ongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijk, wonder,wonderbaar, wonderlijk, kras

Lees meer

Woord

Betekenis Zelfstandig naamwoord woord (het ~ | meervoud woorden)spraakklank of geheel van spraakklanken dat op zichzelf een betekenis heeft of de zichtbare voorstelling hiervan“dat is het woord niet”woord (het ~)woord van eer; belofte; erewoord“zijn woord...

Lees meer

Afvalstoffenheffing

Betekenis De afvalstoffenheffing (of reinigingsheffing) is een gemeentelijke bestemmingsheffing waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de vuilnisinzameling en -verwerking te bekostigen. Huishoudens betalen in veel gevallen een vast bedrag per jaar.

Lees meer

Sneeuw

Betekenis Zelfstandig naamwoord sneeuw (de ~)storing in televisiebeelden sneeuwin kristallen bevroren water“De sneeuw zeeg dwarrelend neer uit de grauwe lucht en vormde al snel een dikke laag op de takken.”sneeuwruis weergegeven door een televisietoestel“Door...

Lees meer
Woordschilder

Woordschilder

Woordschilder is een categorie met bijzondere, mooie en intrigerende woorden en gedachten. Het idee is ontstaan door een dierbare vriend die mij intrigeerde met zijn bijzondere woorden en gedachten. Een soort van eigen taal ook vaak. Een taal die niet iedereen...

Lees meer
error: Inhoud is beschermd !!